تجربه گروه کوره سازان

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که کوره‌های تولیدی گروه کوره سازان حاصل تلاش شبانه‌روزی می‌باشد و از ابتدای روشن شدن کوره تا لحظه‌ی پایانی را ما خود تست و سعی و خطا نموده‌ایم

تجربه گروه کوره سازان
ما با افتخار اعلام می‌کنیم که کوره‌های تولیدی گروه کوره سازان حاصل تلاش شبانه‌روزی می‌باشد و از ابتدای روشن شدن کوره تا لحظه‌ی پایانی را ما خود تست و سعی و خطا نموده‌ایم