عنوان گالری: پروژه شهرکرد - کوره سازان تولید کننده کوره های زغال صنعتی

شرح گالری:

این پروژه در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده است.