عنوان محصول: وینچ جرثتقیل سقفی

واحد قیمت

-

قیمت

-

شرح محصول:

ما وینچ از ۳۰ تن تا ۲۰۰ تن را با بهترین کیفیت، بیشترین دوام برای بلند کردن انواع محصولات از قبیل سنگ و غیره با مناسب ترین قیمت می سازیم.